Szanowni Państwo,
Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” zaprasza nauczycieli do zgłoszenia się na bezpłatne szkolenie on-line w ramach projektu „Lekcja:Enter” (ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK, rekomendowany przez MEiN).
Realizatorem szkoleń jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność" – ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli. Dotychczas przeszkolono w ramach IDN”S” ponad 3 tys. nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”.

More info

„Innowacyjny nauczyciel – szkolenia TIK"

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

         

„Nauczyciel przyszłości – szkolenia TIK"
Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

         

„Nowoczesny nauczyciel – szkolenia TIK"
Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”