Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- współdziałanie, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie.

Szkolenie: Współpraca  Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- współdziałanie, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie.

liczba godzin: 8, cena :150 zł  ( przerwa kawowa i obiadowa w cenie ).

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych regulamin

Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulamin, procedura przyznawania świadczeń.                                                                                          

 liczba godzin: 5, cena: 50 zł

Harmonogram na województwo

Nasz harmonogram na 1 województwo
Zakłada się, że cykl realizacji ścieżki edukacyjnej nauczycieli (40 godzin) dla jednej grupy szkoleniowej będzie wynosił maksymalnie 4 miesiące. Przy tym założeniu przeszkolenie 720 nauczycieli (60 grup szkoleniowych) zmieści się w granicach 10 miesięcy uwzględniając ferie zimowe, przerwy świąteczne itd. Szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się 7 listopada 2020 r. a zakończą 19 czerwca 2020 r. Szkolenia dla trenerów lokalnych będą odbywać się w wymiarze 32 godzin szkolenia stacjonarnego i 6 godzin online. Przewiduje się przeprowadzenie dwóch szkoleń dla trenerów lokalnych. Jedno dla trenerów szkolących później nauczycieli 4 grup przedmiotowych i jedno dla trenerów szkolących nauczycieli informatyki. W sumie planujemy przeszkolić co najmniej 14 trenerów lokalnych, tak aby na jednego trenera lokalnego nie przypadało więcej niż 5 grup szkoleniowych nauczycieli. Szkolenia dla trenerów lokalnych odbędą się w systemie 3 dni plus 1 dzień, czyli w październiku odbędę się dwa szkolenia po 3 dni i w lutym 2021 r. dwa 1-dniowe szkolenia po zrealizowaniu przez trenerów lokalnych pierwszych ścieżek edukacyjnych. W sumie odbędą się 4 dni szkolenia dla trenerów lokalnych po 8 godzin każdy. Zakładając 2 grupy szkoleniowe trenerów lokalnych w sumie odbędzie się 8 dni szkolenia stacjonarnego po 8 godzin Wniosek pełny edycja_II_lekcja/0123 Strona 6 każdy, co daje 64 godziny szkoleń dla trenerów lokalnych. Ponadto trenerzy regionalni zapewnią mentoring w formie doradztwa/konsultacji trenerom lokalnym.

More info