Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Łódzkiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2021/3/20) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Łódzkiego" realizowany od marca 2021 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych. 

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Dolnośląskiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2021/3/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Dolnośląskiego" realizowany od marca 2021 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech rganizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.   

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2020/2/42) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego" realizowany od września 2020 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.   

 Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego II" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2021/3/21) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego II" realizowany od marca 2021 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.  

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Lubelskiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2021/3/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Lubelskiego" realizowany od marca 2021 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.  

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Lubuskiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2020/2/37) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Lubuskiego" realizowany od września 2020 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech rganizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.   

 Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Małopolskiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2021/3/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Małopolskiego" realizowany od marca 2021 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja: Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech rganizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

 Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2020/2/40) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego" realizowany od września 2020 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo rzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.    

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego II"
(nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2021/3/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego II" realizowany od marca 2021 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja: Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18),
którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Opolskiego"
(nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2020/2/38) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Opolskiego" realizowany od września 2020 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja: Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18),
którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Podlaskiego"
(nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2020/2/41) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Podlaskiego" realizowany od września 2020 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18),
którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Wielkopolskiego"
(nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2021/3/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Wielkopolskiego" realizowany od marca 2021 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18),
którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Zachodniopomorskiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2020/2/39) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Zachodniopomorskiego" realizowany od września 2020 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja:Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2020/2/36) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowany od września 2020 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja: Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18), którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.