OFERTA KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW FILII NR 10 INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” WE WŁOCŁAWKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

More info

Szkolenie: Współpraca  Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- współdziałanie, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie.

liczba godzin: 8, cena :150 zł  ( przerwa kawowa i obiadowa w cenie ).

Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulamin, procedura przyznawania świadczeń.                                                                                          

 liczba godzin: 5, cena: 50 zł