Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.

Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.

 liczba godzin: 10, cena: 90 zł.