Prawo oświatowe- uprawnienia Rady Pedagogicznej i nauczycieli.

Szkolenie: Prawo oświatowe- uprawnienia Rady Pedagogicznej i nauczycieli.

liczba godzin: 6, cena: 60 zł.