Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Kurs komputerowy: Tworzenie prezentacji multimedialnych.

 liczba godzin: 8, cena: 100 zł