Organ prowadzący

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” 

Przewodniczący

Jerzy Ewertowski

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk