Zapraszamy

do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów regionalnych i lokalnych TIK.

Trenerkami/trenerami mogę być osoby z terytorium całego kraju. Szkolenia będą prowadzone zdalnie.

PRZEJDŹ DO OFERT