ZAPYTANIE OFERTOWE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów lokalnych TIK w ramach projektu grantowego: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Opolskiego"
(nr umowy o powierzeniu grantu: G/POPC/2020/2/38) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Opolskiego" realizowany od września 2020 roku jest częścią ogólnopolskiego projektu "Lekcja: Enter" (POPC.03.01.00-IP.01-0004/18),
którego operatorem jest partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.