WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

PROJEKT GRANTOWY "Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
Koordynator projektu grantowego
Danuta Szmajda tel: 601 809 787
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zgłoszenie szkoły – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia szkoły na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” (ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący ich kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK, rekomendowany przez MEN i Kuratorium Oświaty).
Realizatorem szkoleń w 12 województwach, w tym w województwie kujawsko-pomorskim jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli.
Projekt grantowy jest realizowany do końca lutego 2022 r.
Szkoły uczestniczące w projekcie (zgłoszone do projektu) „Lekcja:Enter” mają preferencje w ubieganiu się o środki z programu „Aktywna Tablica”.
Dla szkół, które przystąpią do naszego projektu grantowego mamy dodatkową ofertę w postaci bezpłatnych szkoleń online z zakresu prawa oświatowego (szczegóły poniżej).

Ile trwają szkolenia?
Szkolenie nauczycieli trwa 40 godzin lekcyjnych, na które składają się 32 godziny szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin szkolenia online.
Gdzie odbywają się szkolenia?
Ze względu na trwający stan epidemii szkolenia w ramach projektu grantowego (również te planowane jako stacjonarne) odbywać się będą wyłącznie online!
Do kogo skierowany jest projekt?
Skład zespołu: minimum 5 osób z co najmniej dwóch grup przedmiotów, w tym osoba z kadry zarządzającej szkołą (dyrektor lub wicedyrektor).
Zgłoszenie może dotyczyć również wszystkich nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, co jest rekomendowane przez MEN, Ministerstwo Cyfryzacji i Operatora Projektu „Lekcja:Enter” - konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Jak zgłosić się do projektu?

Szkołę do projektu zapisuje dyrektor poprzez:

- Podanie adresu e-mail członka kadry zarządzającej, który weźmie udział w szkoleniach

- Podanie nr RSPO szkoły

- Wysłanie uzupełnionego pakietu dokumentów (szczegóły poniżej)

Po wykonaniu dwóch pierwszych punktów szkoła zostaje zapisana na Platformie „Lekcja:Enter” - https://lekcjaenter.pl/.
Na podany adres e-mail, osoba z kadry zarządzającej, otrzymuje dwie wiadomości:
- Link aktywacyjny pozwalający dokończyć rejestrację,
- Link do rejestracji nauczycieli – należy przekazać go nauczycielom biorącym udział w projekcie

Pakiet dokumentów: zgłoszenie szkoły do projektu grantowego (zał. 1), oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem (zał. 2) oraz deklarację dyrektora szkoły przystępującej do projektu (zał. 3) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tradycyjną pocztą na adres: Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” - Biuro Projektu „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, ul. Mechaników 1, 87-800 Włocławek

Regulamin rekrutacji, oficjalne pismo dyrektora Instytutu Doskonalenia Nauczycieli (IDN”S”), opis korzyści z udziału w projekcie oraz pakiet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia szkoły znajduje się w załączeniu.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://lekcjaenter.pl/ lub http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl

Dla szkół, które przystąpią do naszego projektu grantowego mamy dodatkową ofertę w postaci bezpłatnych szkoleń online z zakresu prawa oświatowego, m.in.:

- „Karta Nauczyciela i akty wykonawcze do tej ustawy – najnowsze zmiany, w tym w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli”,

- „ Prawo Oświatowe – uprawnienia Rady Pedagogicznej i nauczycieli”,

- „ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych”,

- „RODO w placówkach oświatowych”,

- „Awans zawodowy nauczycieli”,

- „Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy”,

- „ Polityka finansowa szkoły” ,

- „Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- współdziałanie, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie.”

Terminy szkoleń zostaną przesłane do dyrektorów szkół i zamieszczone na naszej stronie internetowej http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Jaranowski
Dyrektor IDN”S”
603 090 888
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator projektu grantowego na województwo kujawsko-pomorskie z ramienia IDN”S”:
Danuta Szmajda
601 809 787
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.