WOJEWÓDZWO ŚLĄSKIE II

PROJEKT GRANTOWY „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego II”
Koordynator projektu grantowego
Arkadiusz Gołębiewski
tel. 668 031 258
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zgłoszenie szkoły - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia szkoły na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” (ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący ich kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK, rekomendowany przez MEN i Kuratorium Oświaty).
Realizatorem szkoleń w 12 województwach, w tym w województwie śląskim jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli.
Projekt grantowy „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego II” jest realizowany do końca czerwca 2022 r.
Szkoły uczestniczące w projekcie (zgłoszone do projektu) „Lekcja:Enter” mają preferencje w ubieganiu się o środki z programu „Aktywna Tablica”.
Dla szkół, które przystąpią do naszego projektu grantowego mamy dodatkową ofertę w postaci bezpłatnych szkoleń online z zakresu prawa oświatowego (szczegóły poniżej).


Ile trwają szkolenia?
Szkolenie nauczycieli trwa 40 godzin lekcyjnych, na które składają się 32 godziny szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin szkolenia online.


Gdzie odbywają się szkolenia?
Ze względu na trwający stan epidemii szkolenia w ramach projektu grantowego (również te planowane jako stacjonarne) odbywać się będą wyłącznie online!


Do kogo skierowany jest projekt?
Skład zespołu: minimum 5 osób z co najmniej dwóch grup przedmiotów, w tym osoba z kadry zarządzającej szkołą (dyrektor lub wicedyrektor).
Zgłoszenie może dotyczyć również wszystkich nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, co jest rekomendowane przez MEN, Ministerstwo Cyfryzacji i Operatora Projektu „Lekcja:Enter” - konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.
Jak zgłosić się do projektu?
Szkołę do projektu zapisuje dyrektor poprzez:
- Podanie adresu e-mail członka kadry zarządzającej, który weźmie udział w szkoleniach
- Podanie nr RSPO szkoły
- Wysłanie uzupełnionego pakietu dokumentów (szczegóły poniżej)
Po wykonaniu dwóch pierwszych punktów szkoła zostaje zapisana na Platformie „Lekcja:Enter” - https://lekcjaenter.pl/.

Na podany adres e-mail, osoba z kadry zarządzającej, otrzymuje dwie wiadomości:

- Link aktywacyjny pozwalający dokończyć rejestrację,

- Link do rejestracji nauczycieli – należy przekazać go nauczycielom biorącym udział w projekcie
Pakiet dokumentów: zgłoszenie szkoły do projektu grantowego (zał. 1), oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem (zał. 2) oraz deklarację dyrektora szkoły przystępującej do projektu (zał. 3) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz tradycyjną pocztą na adres: Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” - Biuro Projektu „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego II ”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice.

Regulamin rekrutacji, oficjalne pismo dyrektora Instytutu Doskonalenia Nauczycieli (IDN”S”), opis korzyści z udziału w projekcie oraz pakiet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia szkoły znajduje się w załączeniu.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://lekcjaenter.pl/ lub http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl

Dla szkół, które przystąpią do naszego projektu grantowego mamy dodatkową ofertę w postaci bezpłatnych szkoleń online z zakresu prawa oświatowego, m.in.:

- „Karta Nauczyciela i akty wykonawcze do tej ustawy – najnowsze zmiany, w tym w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli”,

- „ Prawo Oświatowe – uprawnienia Rady Pedagogicznej i nauczycieli”,

- „ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych”,

- „RODO w placówkach oświatowych”,

- „Awans zawodowy nauczycieli”,

- „Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy”,

- „ Polityka finansowa szkoły” ,

- „Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- współdziałanie, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie.”
Terminy szkoleń zostaną przesłane do dyrektorów szkół i zamieszczone na naszej stronie internetowej http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl

Z wyrazami szacunku

Wojciech Jaranowski
Dyrektor IDN”S”
603 090 888
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

koordynator projektu grantowego
Arkadiusz Gołębiewski
tel. 668 031 258
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Bąk
784 743 541
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.