WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PROJEKT GRANTOWY „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego”
Koordynator projektu grantowego
Jolanta Karpińska
tel. 781 391 940
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zgłoszenie szkoły – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia szkoły na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” (ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący ich kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK, rekomendowany przez MEN i Kuratorium Oświaty).

Realizatorem szkoleń w 12 województwach, w tym w województwie mazowieckim jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli.

Projekt grantowy jest realizowany do końca lutego 2022 r.

Szkoły uczestniczące w projekcie (zgłoszone do projektu) „Lekcja:Enter” mają preferencje w ubieganiu się o środki z programu „Aktywna Tablica”.

Dla szkół, które przystąpią do naszego projektu grantowego mamy dodatkową ofertę w postaci bezpłatnych szkoleń online z zakresu prawa oświatowego (szczegóły poniżej).

Ile trwają szkolenia?
Szkolenie nauczycieli trwa 40 godzin lekcyjnych, na które składają się 32 godziny szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin szkolenia online.
Gdzie odbywają się szkolenia?

Ze względu na trwający stan epidemii szkolenia w ramach projektu grantowego (również te planowane jako stacjonarne) odbywać się będą wyłącznie online!

Do kogo skierowany jest projekt?
Skład zespołu: minimum 5 osób z co najmniej dwóch grup przedmiotów, w tym osoba z kadry zarządzającej szkołą (dyrektor lub wicedyrektor).
Zgłoszenie może dotyczyć również wszystkich nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, co jest rekomendowane przez MEN, Ministerstwo Cyfryzacji i Operatora Projektu „Lekcja:Enter” - konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Jak zgłosić się do projektu?
Szkołę do projektu zapisuje dyrektor poprzez:
- Podanie adresu e-mail członka kadry zarządzającej, który weźmie udział w szkoleniach
- Podanie nr RSPO szkoły
- Wysłanie uzupełnionego pakietu dokumentów (szczegóły poniżej)

Po wykonaniu dwóch pierwszych punktów szkoła zostaje zapisana na Platformie „Lekcja:Enter” - https://lekcjaenter.pl/.

Na podany adres e-mail, osoba z kadry zarządzającej, otrzymuje dwie wiadomości:
- Link aktywacyjny pozwalający dokończyć rejestrację,
- Link do rejestracji nauczycieli – należy przekazać go nauczycielom biorącym udział w projekcie

 

Pakiet dokumentów: zgłoszenie szkoły do projektu grantowego (zał. 1), oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem (zał. 2) oraz deklarację dyrektora szkoły przystępującej do projektu (zał. 3) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tradycyjną pocztą na adres: Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” - Biuro Projektu „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego”, ul. Wolska 47, 01-201 Warszawa.

Regulamin rekrutacji, oficjalne pismo dyrektora Instytutu Doskonalenia Nauczycieli (IDN”S”), opis korzyści z udziału w projekcie oraz pakiet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia szkoły znajduje się w załączeniu.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://lekcjaenter.pl/ lub http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl

Dla szkół, które przystąpią do naszego projektu grantowego mamy dodatkową ofertę w postaci bezpłatnych szkoleń online z zakresu prawa oświatowego, m.in.:

- „Karta Nauczyciela i akty wykonawcze do tej ustawy – najnowsze zmiany, w tym w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli”,
- „ Prawo Oświatowe – uprawnienia Rady Pedagogicznej i nauczycieli”,
- „ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych”,
- „RODO w placówkach oświatowych”,
- „Awans zawodowy nauczycieli”,
- „Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy”,
- „ Polityka finansowa szkoły” ,
- „Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- współdziałanie, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie.”

Terminy szkoleń zostaną przesłane do dyrektorów szkół i zamieszczone na naszej stronie internetowej http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl
Z wyrazami szacunku,

Wojciech Jaranowski
Dyrektor IDN”S”
603 090 888
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator projektu grantowego na województwo mazowieckie z ramienia IDN”S”
Jolanta Karpińska
tel. 781 391 940
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds. rekrutacji
Wojciech Jezierski
tel. 573 019 778
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.