Lubelskie II

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia szkoły na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” (ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący ich kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK, rekomendowany przez MEN).
Realizatorem szkoleń w 12 województwach, w tym w województwie lubelskim jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli.
Projekt grantowy jest realizowany od 1 marca 2021 r. do końca czerwca 2022 r.
Przystępując do projektu „Lekcja:Enter” szkoła wypełnia jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
Ponadto projekt „Lekcja:Enter” koreluje z rządowym programem „Aktywna tablica”.
Do projektu szkołę zgłasza dyrektor mając na względzie założenia projektu, aby minimalny skład zespołu wynosił 5 osób: minimum 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (w przypadku szkoły podstawowej), minimum 1 nauczyciel z grupy przedmiotów humanistycznych, minimum 1 nauczyciel z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, minimum 1 nauczyciel z grupy przedmiotów artystycznych, minimum 1 nauczyciel informatyki oraz osoba z kadry zarządzającej szkołą (dyrektor lub wicedyrektor).
Oczywiście zgłoszenie może dotyczyć wszystkich nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, co jest rekomendowane przez MEN, Ministerstwo Cyfryzacji i Operatora Projektu Lekcja:Enter - konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.
Ze względu na trwający stan epidemii szkolenia w ramach projektu grantowego (również te planowane jako stacjonarne) odbywać się będą wyłącznie online!
Po ukończeniu 40 godzinnego, bezpłatnego szkolenia nauczyciele otrzymują certyfikaty
a Szkoła może realizować projekt „Aktywna szkoła z TIK”.