Szanowni Państwo Dyrektorzy

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia szkoły na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” (ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący ich kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK, rekomendowany przez MEN).
Realizatorem szkoleń w 12 województwach jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli.
Przystępując do projektu „Lekcja:Enter” szkoła wypełnia jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
Ponadto projekt „Lekcja:Enter” koreluje z rządowym programem „Aktywna tablica”.