Lubuskie

Szanowny/a Pan/Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej/Ponadpodstawowej/Zespołu Szkół w Województwie Lubuskim. Serdecznie zapraszam Pana/ Panią do zgłoszenia zespołu nauczycieli z Waszej Szkoły/Zespołu Szkół do projektu grantowego „Szkolenia TIK.

„Lekcja:Enter” to największy obecnie realizowany projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.
Celem bezpłatnych szkoleń w ramach projektu grantowego „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Lubuskiego” jest podniesienie kompetencji cyfrowych 720 nauczycieli z terenu województwa lubuskiego w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania,
w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
Uczestnikami 40 godzinnych szkoleń mogą być wyłącznie nauczyciele/nauczycielki przedmiotów gólnokształcących uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W projekcie grantowym musi uczestniczyć członek kadry kierowniczej danej szkoły/zespołu szkół – z której nauczyciele/nauczycielki biorą udział w szkoleniu. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących z danej szkoły.
Ze względu na trwający stan epidemii szkolenia w ramach projektu grantowego odbywają się wyłącznie online!
Zgłoszenie szkoły do projektu grantowego, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz deklarację dyrektora szkoły przystępującej do projektu proszę przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. natomiast oryginały w wersji papierowej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” - Biuro Projektu „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Lubuskiego”, ul. Wichrowe Wzgórze 22, 61-678 Poznań.
Szczegóły dotyczące dalszych działań i szersze informacje o szkoleniach (m.in. programy, organizacja szkoleń, warunki ukończenia szkolenia) są opisane w Regulaminu rekrutacji.
Przesyłam Panu/Pani Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.
1) Zał. nr 1 - Zgłoszenie udziału szkoły w projekcie grantowym „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Lubuskiego”,

2) Zał. nr 2 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o zapoznaniu się Regulaminem i akceptacji jego zapisów,

3) Zał. Nr 3 – Deklaracja Dyrektora/Dyrektorki szkoły przystępującej do projektu grantowego,

4) Zał. Nr 4 -Tabela – uszczegółowiony wykaz przedmiotów,

5) Zał. Nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie grantowym.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne także na naszej stronie: http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl
Więcej o projekcie Lekcja:Enter: https://lekcjaenter.pl/

Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu grantowego:
Ewa Roszyk, tel. 504 465 127
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojciech Jaranowski
603 090 888
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy do współpracy!
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu
Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”
Wojciech Jaranowski