Mazowieckie

Szanowny/a Pan/PaniDyrektor Szkoły Podstawowej/Ponadpodstawowej/Zespołu Szkół w Województwie Mazowieckim. Serdecznie zapraszam Panią/Pana do zgłoszenia zespołu nauczycieli z Waszej Szkoły/Zespołu Szkół do projektu grantowego „Szkolenia TIK.

„Lekcja:Enter” to największy obecnie realizowany projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.
Celem bezpłatnych szkoleń w ramach projektu grantowego „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego” jest podniesienie kompetencji cyfrowych 720 nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
Uczestnikami 40 godzinnych szkoleń mogą być nauczyciele/nauczycielki przedmiotów ogólnokształcących uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W projekcie grantowym musi uczestniczyć członek kadry kierowniczej danej szkoły/zespołu szkół – z której nauczyciele/nauczycielki biorą udział w szkoleniu. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących z danej szkoły.
Ze względu na trwający stan epidemii szkolenia w ramach projektu grantowego odbywają się wyłącznie online!
Zgłoszenie szkoły do projektu grantowego, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz deklarację dyrektora szkoły przystępującej do projektu proszę przesłać na adres e-mail: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
natomiast oryginały w wersji papierowej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Doskonalenia Nauczycieli
„Solidarność” - Biuro Projektu „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego”, ul. Wolska 47, 01-201 Warszawa.
Szczegóły dotyczące dalszych działań i szersze informacje o szkoleniach (m.in. programy, organizacja szkoleń, warunki ukończenia szkolenia) są opisane
w Regulaminu rekrutacji.
Przesyłam Panu/Pani Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.
Zał. nr 1 - Zgłoszenie udziału szkoły w projekcie grantowym „Szkolenia TIK
dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego”,
Zał. nr 2 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o zapoznaniu się Regulaminem
i akceptacji jego zapisów,
Zał. Nr 3 – Deklaracja Dyrektora/Dyrektorki szkoły przystępującej do projektu grantowego,
Zał. Nr 4 -Tabela – uszczegółowiony wykaz przedmiotów,
Zał. Nr 5 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie grantowym.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne także na naszej stronie: http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl
Więcej o projekcie Lekcja:Enter: https://lekcjaenter.pl/

Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu grantowego:
Andrzej Piegutkowski tel. 504 825 343
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Wojciech Jaranowski tel. 603 090 888
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Zapraszamy do współpracy!
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu
Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”
Wojciech Jaranowski