Ciekawe lekcje, nowe technologie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem są ciekawe lekcje, prowadzone w oparciu o nowe technologie i autorskie scenariusze zajęć.

„Lekcja:Enter” to największy obecnie realizowany projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele dowiedzą się jak:
1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
3. korzystać z aktywizujących metod nauczania,
4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
5. tworzyć własne treści cyfrowe.
Na szkolenia nauczycieli zgłasza członek kadry kierowniczej. Nauczycie nie może zgłosić się indywidualnie. W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:
a) 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej –
w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli.
b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.
- Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.
Założeniem projektu jest trwałość jego efektów. Nauczyciele po szkoleniu powinni mieć możliwość wykorzystania i doskonalenia zdobytej wiedzy, a TIK powinien być stałym i częstym elementem każdej lekcji. Dlatego warunkiem uczestnictwa zespołu nauczycieli w szkoleniu, jest uczestnictwo członka kadry kierowniczej, którzy mają decyzyjną rolę we wprowadzaniu zmian w swoich placówkach.
W trosce o tak rozumianą trwałość projektu, każdy dyrektor, w chwili przystąpienia do projektu, złoży zobowiązanie dotyczące przygotowania i wdrożenia planu włączenia TIK w proces dydaktyczny szkoły. Aby wesprzeć dyrektorów w przygotowaniu takiego planu, dyrektorzy zostaną zaproszeni, poza obowiązkowym szkoleniem przedmiotowym, do udziału w opcjonalnym module online dla kadry zarządzającej.
Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli prowadzą realizatorzy szkoleń – wybrane w poszczególnych województwach organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe.
Trenerzy prowadzący szkolenia przygotowywani są przez konsorcjum prowadzące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.
Moduł dla kadry zarządzającej
Moduł stanowi uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, którzy jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektora/dyrektorki, wicedyrektora/wicedyrektorki). Jego celem jest przygotowanie ich do włączenia TIK w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej, poprzez koordynację przygotowania w szkole planu Aktywna szkoła z TIK. Treści, które będziemy omawiac tym module, to m.in. proces opracowania i struktura planu, sposoby zarządzania tym procesem przez dyrektora/dyrektorkę, realizacja planu, motywowanie nauczycieli, kwestie związane ze statutem szkoły umożliwiające korzystanie w celach edukacyjnych przez uczniów ze smartfonów (BYOD), współpraca z rodzicami.
Moduł składa się z następujących elementów:
Aktywna szkoła z TIK. Przewodnik i narzędziownik dla dyrektorów szkół (narzędziownik → instrukcja korzystania z narzędzi online)
3 webinaria dotyczące procesu przygotowania i wdrożenia planu,
1 webinarium - doświadczenia dyrektorów z realizacji planu.
Moduł dla kadry zarządzającej będzie realizowany dodatkowo. Ukończenie modułu dla dyrektorów nie jest warunkiem ukończenia szkolenia przedmiotowego przez dyrekcję.