Harmonogram na województwo

Nasz harmonogram na 1 województwo
Zakłada się, że cykl realizacji ścieżki edukacyjnej nauczycieli (40 godzin) dla jednej grupy szkoleniowej będzie wynosił maksymalnie 4 miesiące. Przy tym założeniu przeszkolenie 720 nauczycieli (60 grup szkoleniowych) zmieści się w granicach 10 miesięcy uwzględniając ferie zimowe, przerwy świąteczne itd. Szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się 7 listopada 2020 r. a zakończą 19 czerwca 2020 r. Szkolenia dla trenerów lokalnych będą odbywać się w wymiarze 32 godzin szkolenia stacjonarnego i 6 godzin online. Przewiduje się przeprowadzenie dwóch szkoleń dla trenerów lokalnych. Jedno dla trenerów szkolących później nauczycieli 4 grup przedmiotowych i jedno dla trenerów szkolących nauczycieli informatyki. W sumie planujemy przeszkolić co najmniej 14 trenerów lokalnych, tak aby na jednego trenera lokalnego nie przypadało więcej niż 5 grup szkoleniowych nauczycieli. Szkolenia dla trenerów lokalnych odbędą się w systemie 3 dni plus 1 dzień, czyli w październiku odbędę się dwa szkolenia po 3 dni i w lutym 2021 r. dwa 1-dniowe szkolenia po zrealizowaniu przez trenerów lokalnych pierwszych ścieżek edukacyjnych. W sumie odbędą się 4 dni szkolenia dla trenerów lokalnych po 8 godzin każdy. Zakładając 2 grupy szkoleniowe trenerów lokalnych w sumie odbędzie się 8 dni szkolenia stacjonarnego po 8 godzin Wniosek pełny edycja_II_lekcja/0123 Strona 6 każdy, co daje 64 godziny szkoleń dla trenerów lokalnych. Ponadto trenerzy regionalni zapewnią mentoring w formie doradztwa/konsultacji trenerom lokalnym.

Szkolenia dla nauczycieli będą realizowane w soboty i niedziele. Pomiędzy spotkaniami będą co najmniej 3 tygodniowe przerwy na realizację modułów online, wypróbowanie poznanych metod i narzędzi cyfrowych, zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami a także na mentoring (konsultacje i doradztwo) udzielany przez trenerów lokalnych. Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych przewiduje się 5 dni szkolenia stacjonarnego w wymiarze 32 godzin łącznie. Liczba godzin podczas jednego spotkania od 5-8 (np. 8,7,7,5,5). Harmonogram szkoleń realizowanych przez 10-ciu trenerów 4 grup przedmiotowych (8 trenerów zrealizuje ścieżkę edukacyjną z 5-ma grupami, 2 trenerów z 4-ma grupami). I tura:10 szkoleń dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych (10 grup szkoleniowych po 12 osób, szkolenia realizowane przez 10 trenerów w tym samym czasie w 10 szkołach): 7 XI; 29 XI; 19 XII; 10 I; 30 I. II tura 10 szkoleń: 8 XI; 28 XI, 20 XII; 9 I; 31 I. III tura 10 szkoleń: 6 II; 7 III, 27 III, 18 IV; 15 V. IV tura - 10 szkoleń: 7 II; 6 III; 28 III; 17 IV; 16 V. V tura - 8 szkoleń (8 trenerów): 13 II; 13 III; 10 IV; 8 V; 29 V. Należy nadmienić, że dwie tury szkoleń (I i II oraz III i IV) przeplatają się ze sobą, tzn. trener lokalny prowadzi zajęcia z jedną grupą w sobotę a z drugą w niedzielę lub odwrotnie. Zakłada się przeszkolenie 48 grup nauczycieli 4 grup przedmiotowych. W sumie 1536 godzin szkolenia.
Dla nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych odbędzie się 7 dni szkolenia stacjonarnego w wymiarze 35 godzin łącznie. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedzielę. Dwa pierwsze spotkania będą dwudniowe. Pierwsze moduły szkolenia ( 9 godzinne i więcej) są podzielone na krótsze szkolenia i realizowane podczas spotkań dwudniowych (sobota, niedziela). Liczba godzin podczas jednego dnia szkolenia od 4- 6,2 (np. 5; 4; 5; 5; 5,6; 6,2; 4,4). Szkolenie realizować będzie 2 trenerów ds. nauczycieli informatyki. Harmonogram: I tura 2 szkoleń (2 trenerów): 7 i 8 XI; 28 i 29 XI; 19 XII; 9 I; 30 I. 2 tura 2 szkoleń: 6 i 7 II; 6 i 7 III; 27 III; 17 IV; 15 V. 3 tura 2 szkoleń: 20 i 21 III; 10 i 11 IV; 8 V; 29 V; 19 VI. Zakłada się przeszkolenie 6 grup nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych. Daje to w sumie 210 godzin szkolenia stacjonarnego.
Dla nauczycieli informatyki ze szkół ponadpodstawowych odbędzie sie 5 dni szkolenia stacjonarnego w wymiarze 35 godzin łącznie. Zajęcia będą odbywać się w soboty. Liczba godzin podczas jednego spotkania od 5,2 do 8 godzin (np. 8; 7,3; 7,8; 6,7; 5,2). Szkolenie realizować będzie 2 trenerów ds. nauczycieli informatyki. Harmonogram: Wniosek pełny edycja_II_lekcja/0123 Strona 7 Rezultaty projektu I tura 2 szkoleń (2 trenerów): 7 XI; 28 XI; 19 XII; 9 I; 30 I. 2 tura 2 szkoleń: 6 II; 6 III; 27 III; 17 IV; 15 V. 3 tura 2 szkoleń: 13 II; 13 III; 10 IV; 8 V; 29 V. Zakłada się przeszkolenie 6 grup nauczycieli informatyki ze szkół ponadpodstawowych. Daje to w sumie 210 godzin szkolenia stacjonarnego. Reasumując: 1) planuje się przeszkolenie: - co najmniej 14 trenerów lokalnych, - 720 nauczycieli, w tym 576 nauczycieli 4 grup przedmiotowych, 72 nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych i 72 nauczycieli informatyki ze szkół ponadpodstawowych, 2) planuje się przeszkolenie 60 grup nauczycieli, w tym 48 grup nauczycieli 4 grup przedmiotowych, 6 grup nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych i 6 grup nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych, 3) planuje się zrealizować 2020 godzin szkoleń, w tym 64 godziny szkoleń dla trenerów lokalnych, 1536 godzin szkoleń dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych, 420 godzin szkoleń dla nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 4) pierwsze szkolenia zakończą się w styczniu 2021 r. Ukończą je 24 grupy szkoleniowe - 288 nauczycieli.