Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów regionalnych i lokalnych TIK w ramach projektu: „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Podlaskiego"