Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenerów regionalnych i lokalnych TIK.