Dec Sebastian.

Od wielu lat pracujący w zakładach poprawczych, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich (do 2015), Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Resocjalizacji „Horyzont". Działalność zawodową łączy z aktywnością naukową - pracownik Akademii Wychowani Fizycznego w Poznaniu, wykładowca w Zakładzie Resocjalizacji WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stażysta Le Centre national de formation et detudes de la protection judiciaire de la jeunesse (CNFE PJJ) - Ośrodka Naukowo-Badawczego Departamentu Prawnej Ochrony Młodzieży Ministerstwa Sprawiedliwości Francji. Członek zespołów eksperckich Ministerstwa Sprawiedliwości, laureat wyróżnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Członek międzynarodowego zespołu opracowującego program SEL- Budowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych w celu zwiększenia odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Europie (BOOST)