Warsztaty doskonalenia kompetencji wychowawczych.

Warsztaty wykorzystują autorską koncepcję pracy z dziećmi i młodzieżą opracowana przez prof. George'a Nelsona. Opiera się ona na metodach kulturo -techniki i dotyczy umiejętności, komunikacji oraz stylów uczenia się.

Za pomocą prostego narzędzia diagnostycznego możliwym jest poznanie i zrozumienie preferencji determinujących sposób działania oraz podejmowania decyzji i wyborów życiowych podopiecznych. Spojrzenie na świat przez pryzmat drugiej osoby, zrozumienie i zaakceptowanie różnic w sposobie postrzegania rzeczywistości ułatwia dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków czyniąc pracę nauczyciela bardziej skuteczną.

Program szkolenia

• Cztery wymiary typów temperamentu (poznanie i interpretacja) • Własny typ temperamentu (poznanie i zrozumienie)

• Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych z wychowankami z uwzględnieniem różnic indywidualnych podopiecznych

• Wprowadzenie w klasyfikatory temperamentu

• Diagnozowanie metodę George'a Nelsona

• Wpływ różnic indywidualnych na zachowania/postawy uczniów/wychowanków i postawy nauczycieli/wychowawców

• Jak indywidualizować pracę z uczniem-wychowankiem z uwzględnieniem potrzeb podopiecznych i różnic w temperamencie

• Wprowadzenie do programu „Umiejętności poznawczych"

Czas trwania 3-4 h. Wielkość grupy: min 15 maks 30 osób Cena brutto - 120 zł/os. lub 2500 zł/grupa (niezależnie od ilości uczestników).