Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych regulamin

Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulamin, procedura przyznawania świadczeń.                                                                                          

 liczba godzin: 5, cena: 50 zł